Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Enspirion Spółka z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472.
 2. Nasze dane kontaktowe to: enspirion@enspirion.pl, adres korespondencyjny 80-309 Gdańsk Al. Grunwaldzka 472.
 3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.enspirion@enspirion.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu : obsługi uczestnictwa na portalu emobility.pl i uczestnictwa na forum, gdzie przetwarzanie jest na podstawie wyrażonej zgody i niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 5. Zgodnie z powyższym, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, f RODO.
 6. Podanie danych wskazanych w przesłanej korespondencji jest dobrowolne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać :
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
  3. Podmioty dostarczające korespondencję,
  4. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  5. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,
  6. Podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.
  1. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
  2. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
  3. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
  4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do :
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. usunięcia danych.
 1. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

 1. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych:

Enspirion sp z o. o.
Adres: al. Grunwaldzka 472, Gdańsk
biuro@enspirion.pl

Inspektor Ochrony Danych

Bartłomiej Klejster
iod.enspirion@enspirion.pl

 

Polityka cookies