Społeczność emobility

Właścicieli samochodów elektrycznych i pasjonatów tematyki związanej z elektryczną mobilnością zapraszamy do uczestnictwa w "Społeczności emobility".

 Dowiedz się więcej
energa-e-mobility-web-pociete-21

Zarejestruj sięWyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enspirion sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472 moich danych osobowych w celu oceny wskaźników satysfakcji oraz poznania opinii i oczekiwań użytkowników w zakresie użyteczności, funkcjonalności i przydatności pojazdów elektrycznych i infrastruktury przeznaczonej do ich ładowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) jest Enspirion sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472, KRS 0000372150, NIP 583-311-78-46, REGON 221152612. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Dane zostały pobrane dobrowolnie. Nie przewiduje się dalszego udostępnienia danych osobowych osobom niedziałającym w imieniu i na rzecz Administratora, z zastrzeżeniem sytuacji gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Enspirion sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na podany przeze mnie podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, ankiet związanych z tematyką elektrycznej mobilności.

Jeżeli wyrażają Państwo wolę otrzymywania określonych informacji w zakresie wskazanym poniżej, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola:

Niniejszym wyrażam zgodę na bieżące przesyłanie przez Enspirion sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku:

informacji dotyczących awarii poszczególnych punktów ładowania samochodów elektrycznych Sieci ENERGA oraz ich usunięcia na wskazany przeze mnie podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego.

newsletteru dotyczącego tematyki elektrycznej mobilności. na wskazany przeze mnie podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

Zgoda na powyższe może być odwołana w każdym czasie w sposób określony w Regulaminie.

 Wpisz kod z obrazka:

[Wygeneruj nowy obrazek]

 

Obowiązek informacyjny

Polityka cookies

Społeczność emobility

Jeżeli jesteś:

  • właścicielem samochodu elektrycznego,
  • użytkownikiem punktów ładowania Sieci ENERGA,
  • Klientem usługi carsharingu,
  • pasjonatem tematyki związanej z elektryczną mobilnością,

zapraszamy do uczestnictwa w „Społeczności emobility”.

Korzyści dla członków Społeczności:

  • wymiana poglądów na Forum
  • informacje o awariach punktów ładowania Sieci ENERGA (subskrypcja na e-mail/sms)
  • cykliczny pakiet ciekawostek ze świata pojazdów elektrycznych
  • zaproszenia do udziału w wydarzeniach promujących samochody elektryczne
  • produkty i usługi dopasowane do potrzeb - udział w badaniach