Społeczność emobility

Właścicieli samochodów elektrycznych i pasjonatów tematyki związanej z elektryczną mobilnością zapraszamy do uczestnictwa w "Społeczności emobility".

 Dowiedz się więcej
energa-e-mobility-web-pociete-21

Zarejestruj się

Zarejestruj sięWyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa-Obrót S.A.. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472 moich danych osobowych w celu oceny wskaźników satysfakcji oraz poznania opinii i oczekiwań użytkowników w zakresie użyteczności, funkcjonalności i przydatności pojazdów elektrycznych i infrastruktury przeznaczonej do ich ładowania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia.


Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest Energa-Obrót S.A.. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, KRS 0000280916, NIP 957-096-83-70, REGON 220418835. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Dane zostały podane dobrowolnie. Nie przewiduje się dalszego udostępnienia danych osobowych osobom niedziałającym w imieniu i na rzecz Administratora, z zastrzeżeniem sytuacji gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku na podany przeze mnie podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, ankiet związanych z tematyką elektrycznej mobilności.

Jeżeli wyrażają Państwo wolę otrzymywania określonych informacji w zakresie wskazanym poniżej, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola:

Niniejszym wyrażam zgodę na bieżące przesyłanie przez Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku:

informacji dotyczących awarii poszczególnych punktów ładowania samochodów elektrycznych Sieci ENERGA oraz ich usunięcia na wskazany przeze mnie podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego.

newsletteru dotyczącego tematyki elektrycznej mobilności. na wskazany przeze mnie podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

Zgoda na powyższe może być odwołana w każdym czasie w sposób określony w Regulaminie.

 Wpisz kod z obrazka:

[Wygeneruj nowy obrazek]

 

Obowiązek informacyjny

Polityka cookies

Społeczność emobility

Jeżeli jesteś:

  • właścicielem samochodu elektrycznego,
  • użytkownikiem punktów ładowania Sieci ENERGA,
  • Klientem usługi carsharingu,
  • pasjonatem tematyki związanej z elektryczną mobilnością,

zapraszamy do uczestnictwa w „Społeczności emobility”.

Korzyści dla członków Społeczności:

  • wymiana poglądów na Forum
  • informacje o awariach punktów ładowania Sieci ENERGA (subskrypcja na e-mail/sms)
  • cykliczny pakiet ciekawostek ze świata pojazdów elektrycznych
  • zaproszenia do udziału w wydarzeniach promujących samochody elektryczne
  • produkty i usługi dopasowane do potrzeb - udział w badaniach